Canolfan Owain Glyndwr CentreENGLISH  
 

Bwcio'r Ganolfan


Mae nifer o ystafelloedd o faintioli gwahanol y gellir eu llogi ar gyfer cyfarfodydd, gan gymdeithasau lleol ac o’r tu allan, yn y Ganolfan. Am rhagor o fanylion, neu i logi, cysylltwch â Janet Humphreys ar 01654 703 124 (gadewch neges os nad oes ateb ac fe ddaw yn ól atoch mor fuan á phosib) neu gyrrwch ebost inni.

Mae’r ystafelloedd canlynol ar gael:

Powys Room


Ystafell Powys
Prisiau llogi

Digwyddiadau di-elw: £16 hyd at 4 awr, yna £4 yr awr, am bob awr ychwanegol.

Digwyddiadau ag elw: £40 hyd at 4 awr, yna £10 yr awr, am bob awr ychwanegol.


Ystafell Cyfeiliog


Ystafell Cyfeiliog
Prisiau llogi

Digwyddiadau di-elw: £10 am hyd at 4 awr, yna £2.00 yr awr, am bob awr ycgwanegol.

Digwyddiadau ag elw: £16 am hyd at 4 awr, yna £4.00 yr awr, am bob awr ychwanegol.


Ystafell Dinam


Ystafell Dinam
Prisiau llogi

Digwyddiadau di-elw: £10 am hyd at 4 awr, yna £2.00 yr awr, am bob awr ychwanegol.

Digwyddiadau ag elw: £16 hyd at 4 awr, yna £4.00 am bob awr ychwanegol.Cegin


Mae modd llogi’r gegin fach wrth logi un o’r ystafelloedd.

Cost: £3.50 i gyfarfodydd di-elw, £8.50 i ddigwyddiadau sydd yn gwneud elw.

Ffeiriau Masnachol

£100 bob tro

Lawnt

Defnydd o'r Lawnt £50

Amodau llogi


1. Rhaid talu am y defnydd o’r ystafell wrth ei llogi
2. Rhaid rhoi saith niwrnod o rybudd canslo, neu bydd rhaid talu’r pris llawn
3. Gofynnir i’r rhai sydd yn defnyddio’r ystafelloedd ddiffodd y golau wrth adael
4. Peidiwch â throi’r rhyddiaduron i ffwrdd: os oes raid, mae modd addasu’r thermostat
5. Rhaid talu am unrhyw beth a dorrir, megis llestri
6. Gofynnir i bob cymdeithas sydd yn defnyddio’r gegin olchi’r llestri ar ôl eu defnyddio


logo CADW a LlCC
Noddwyr y Ganolfan gan CADW a Llywodraeth Cynulliad Cymru